Seminar

Marstein_topp-1024x268

 

Lengst vest i havet, langt fra daglig mas ynskjer vi å etablere ein fristad og ein arena for inspirasjon, læring og utveksling av gode råd. På Toppledernettverk Marstein vil du møte toppleiarar på samme nivå som deg, som er interessert i å videreutvikle seg, men òg å bidra med eigne erfaringar.

Toppledernettverk Marstein inviterer deg samam med 8–9 andre toppleiarar til nettverksbygging og utvikling i maritime omgivelsar på Marstein Fyr ytterst i havgapet. Hovedfokuset er nettverksbygging og refleksjon i unike naturopplevingar. Toppledernettverk Marstein sin ambisjon er å sikre at leiarar som deltek virkelig har nytte og glede av kvarandre, og samtidig gi dei fagleg påfyll frå mellom andre Torger Reve, Morten Ulstein og Magnus Stangeland. I tillegg vil du få rådgivning/coaching av Noreg sine mest erfarne toppleiarcoacher og faglig påfyll frå erfarne foredragsholdarar. Gjennom tre samlingar setter vi fokus på tema som er relevante for deg som toppleiar, og som er tilpassa tida vi er inne i. Alle tema vert belyst gjennom praktiske eksempel frå leiarar og fagfolk som sjølv har vore og er oppe i problemstillinga.

For meir informasjon og påmelding, vennligst kontakt