Om Marstein Fyr

131_3134_IMG

Marstein Fyr ligger på en liten holme, ytterst i Korsfjorden i Austevoll Kommune. Fyret er et av de mest værutsatte langs norskekysten. Det er få dager man kan gå i land fra båt.  Fyret ble tent første gang i 1877. Under annen verdenskrig var fyret besatt av tyske militære styrker, og i 1940 ble det utsatt for bombing av de allierte styrker. Eksisterende fyrbygning med fyrtårn er ombygget i betong etter krigen.

I 1987 ble fyret automatisert,  og siden 2002 har det vært ubemannet. I Januar 2005 ble store deler av bygningmassen kraftig skadet av storm. Den knuste bølgebryteren er et synlig bevis på hvor sårbar man er når naturkreftene slår til.

B_lgebryter

 

Høsten 2005 ble Marstein Fyr kjøpt av Austevoll Kommune.  Man ønsker å ivareta de kulturverdier som fyret har i sin egenart, og samtidig gjøre fyret tilgjengelig for allmennheten. Dette er en grunntanke i arbeidet med å bygge opp igjen og restaurere etter skadene bygningene pådro seg i fobindelse med stormen Inga, som herjet i Januar 2005.

 

Austevoll Kommune vil nå drive fyret videre i en stiftelse, og satsingen videre vil være reiselivsbasert opplevelsesturisme. Selve turen ut til Marstein Fyr, og de sterke naturinntrykkene skulle være en opplevelse i seg selv. Ved fyret kan man i tillegg la seg bergta av kunstutstillinger i selve fyret, og den som ønsker det kan også bestille mat og drikke for å innta et måltid i havgapet.

P1010194